"Reinbou"
Afiche para presentación de Pedro Cabiya
(2017)